L

Norinnova Narvik
Næringslivets Hus
Kongens gate 51
8514 NARVIK
    
+47 99 51 93 51

w

Her er Norinnova Narvik

Her finner du en oversikt over styret i Norinnova Narvik, samt prosjektledelse.

16.05.201911:46 Hilde Normark

Styret og prosjektledelse

STYRELEDER Ingvild Myhre
STYREMEDLEM Asbjørn Lilletun 
STYREMEDLEM Terje Steinsund
STYREMEDLEM Trond C. Husjord
PROSJEKTLEDER Ann Kristin Andreassen

Norinnova Narvik
Kongensgt. 51
NO - 8514 Narvik 
annkristin@norinnovanarvik.no
+47 99 51 93 51