Arctic Startup

Vi kobler ideer, gründere, akademia, næringsliv og det offentlige - for å løse fremtidens utfordringer.

Tilgang på riktig og viktig kompetanse er avgjørende i oppstartsfasen!  

 

Uformell møteplass

Ved å bli en del av Arctic Startup kan du som gründer få tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk.

Norinnova Narvik AS har som mål å skape verdier og utvikle bedrifter som satser på nyskaping innen teknologi og løsninger samfunnet har behov for både nå og i fremtiden.

 Vi ønsker å snakke med deg som:

  • har en teknologibasert idé med vekstpotensial
  • har fokus på utvikling av ideen i samspill med et marked
  • ønsker et forpliktende samarbeid med oss for å gi større fart til prosjektet

Som gründer er du/selskapet ansvarlig for prosjektet og bedriften din, vi deltar som strategisk partner med kompetanse, nettverk og kapital.
 

Rådgivning

Vi hjelper deg med sette opp forretningsmodell og -plan, utføre markedsanalyser, IPR-rådgiving, regnskap, rekruttering og annen forretningsutvikling.

Finansiering

Vi bistår i jakten på finansiering og guider deg gjennom ulike tilskuddsordninger. Vi hjelper deg med å finne investorer til selskapet.

Kompetanseheving

Norinnova Narvik avholder regelmessig seminarer og workshops i Næringslivets Hus.

Nettverk

Arctic Startup gir deg tilgang på vårt nettverk i næringslivet, i offentlig sektor og innen forskning og utvikling. Vi hjelper deg med å finne aktuelle partnere, pilotkunder, mentorer og investorer.

Kontorfasiliteter

Vi tilbyr gründere kontorplass i felleskap med Norinnova Narvik og andre gründere. Du vil få tilgang til møterom og blir en del av innovasjonsmiljøet i Næringslivets Hus.