Norinnova

Norinnova Narvik samarbeider tett med Norinnova. Dine forskningsresultater kan bli til produkter og tjenester med stor samfunnsmessig nytte.

I over 25 år har Norinnova samarbeidet tett med forskere og ledende forskningsmiljøer i Nord-Norge for å nyttiggjøre innovasjonskraften i nord. Resultatet har vært viktige bidrag til etablering av helt nye bedrifter, samt å styrke eksisterende bedrifter gjennom nye produkter og tjenester.

Vi er derfor stolte over å være ett av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning.

Vi er her for deg som forsker, slik at du kan realisere ideene dine og skape ytterligere verdi av forskingsresultatene. Vi sikrer dine rettigheter, bidrar til å skaffe finansiering, undersøker markedspotensialet, finner relevante samarbeidspartnere og hjelper deg å få produktet eller tjenesten din ut i markedet.

Slik jobber vi med deg som forsker

Hele prosessen er kostnadsfri.

Idépresentasjon

Har du forskningsresultater eller god idé som kan bidra til å gjøre en forskjell? Da ønsker vi å høre fra deg. Du kan enten starte med å skrive ned ideen din (på e-post eller DOFI skjema), eller du kan ta direkte kontakt med oss for en uformell prat.

Idévurdering

Etter at du har presentert ideen din, starter vi en evalueringsprosess. Her ser vi på unikhet, behov, markedspotensialet, konkurransesituasjon og kommersielt potensial. Oppfyller ideen din disse kravene, går den videre til prosjektfasen.

Prosjektfasen

I denne fasen legger vi en prosjektplan og utfører nødvendige tiltak for å bringe ideen din til markedet. Dette kan innebære arbeid med rettigheter (patentering/varemerke), FoU-aktiviteter, søke finansiering, lage prototype, identifisere partnere og utvikle en kommersiell strategi.

Kommersialiseringsfasen

I denne fasen er produktet eller tjenesten din klar for lansering i markedet. Dette kan enten skje ved en lisensiering til eksisterende næringsliv, eller ved å starte et nytt selskap som får ansvaret for videre produksjon, markedsføring og salg.

>>>> Nettsider Norinnova