L

Norinnova Narvik
Næringslivets Hus
Kongens gate 51
8514 NARVIK
    
+47 99 51 93 51

w

Engasjement som rådgiver v/Norinnova Narvik

Kunne du tenke deg å tilbringe arbeidsdagen din på UiT Campus Narvik? Der skal du bruke tid med de ulike forskningsgruppene for å få ut nye ideer som kanskje kan bli til kommersialiseringsprosjekter. Du skal også bistå med evaluering av ideene og utarbeide prosjektplaner.

Ledig stilling
03.09.201912:37 Hilde Normark

Norinnova Narvik er et innovasjonsselskap eid av Norinnova, Futurum og Narvik Kapital. Vi skaper verdier gjennom utvikling av bedrifter som satser på nyskaping innen teknologi. Vi kobler ideer, gründere, akademia, næringsliv og det offentlige - for å løse fremtidens utfordringer.

Engasjementets varighet: T.o.m 31.12.2019 

Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende virksomhet/idésøk ved UiT
 • Samarbeid med forskere, gründere, næringsliv, virkemiddelapparat og investorer
 • Evaluere ideer, utarbeide prosjektplaner, markedsanalyser og søknader om finansiering 

Kvalifikasjoner 

 • Erfaring med forskning, innovasjon eller entreprenørskap
 • Fordel med erfaring fra forretningsutvikling/marked/industri e.l.
 • Meget god norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • Evne til relasjon- og nettverksbygging
 • Interesse for nye teknologier/bransjer
 • Evne til å fordype seg i nye prosjekter
 • Resultatfokusert
 • Kommuniserer målrettet og tydelig med andre
 • God gjennomføringsevne

Utdanning

 • Høyere utdanning, gjerne med hovedfag/mastergrad innen realfag eller tilsvarende

 

Snarlig søknadsfrist og tiltredelse

 

Søknad sendes per epost til Norinnova Narvik v/Ann Kristin Andreassen >> annkristin@norinnovanarvik.no

Ønsker du mer informasjon ring meg på tlf 99 51 93 51